МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Физиката и обратната връзка


Публикувано на: 18.02.2017

image

източник...

Според съвременната концепция за пространство-времето (на Минковски) пространството и времето образуват континуум, който графично може да се изобрази като сдвоени фунии, обърнати с върховете си една към друга, като точката на съединението им е наблюдателят, а обемът, обхванат от фуниите, съдържа видимите събития от миналото и бъдещето. Граничните диаметри на фуниите се определя от скоростта на светлината (както е показано на илюстрацията по-горе), която от своя страна се явява максималната скорост в природата.

Тази схема сравнително точно изяснява явленията, които се случват в този континуум. Построените на нейна основа математически и физични модели отговарят на реалността, поне доколкото може да се докаже от направените експерименти.

Проблемът е, че в тази сравнително проста схема са налице някои неопределености, които не позволяват да се нарисува пълна физична картина на заобикалящия ни свят.

Така например тя не отговаря на един от основните принципи в техниката - на "затвореността на веригата", както обикновено се казва. В електротехниката, за да проработи електрическата верига, т.е. в нея да протече ток, е необходимо двата й края - плюсът и минусът - да са свързани.

Това условие в горната схема обаче не е изпълнено. Ясно се вижда, че събитията протичат в добре известната последователност - от минало към бъдеще (вътре в светлинния конус). И оттук нататък е налице неопределеност какво се случва с тях, т.е. "веригата" остава отворена. Липсва логическа (и не само) яснота какво е отношението между бъдещето и миналото сами по себе си - като затвореност на веригата на последователността от събития, този път от бъдеще към минало. Защото само при наличие на подобна връзка би могло да се каже, че ще протече "ток", т.е. картината, за която стана дума по-горе, ще бъде завършена.

Наистина, би могло да се възрази, че такава зона (ако изобщо съществува) - на взаимодействие между бъдещето и миналото - не се наблюдава и затова науката няма как да я отрази. Никой досега не се е върнал във времето - липсват наблюдателни данни, а науката не гради хипотезите си върху голи предположения.

Проблемът обаче е по-дълбок и не касае наблюдателните данни, а логическата необходимост от затварянето на "веригата" от събития. Защото в една затворена система, каквато трябва да е наблюдаваната действителност (в противен случай от познанието едва ли има голяма полза - познанието е такова, защото успява да ограничи, т.е. "затвори" познаващото) подобна обратна връзка би трябвало да съществува. Конкретно казано: бъдещето би следвало да влияе върху миналото с обратен знак - да протече "времеви ток".

В заключение: движението от бъдеще към минало може да се изобрази чрез горната схема, наподобяваща движението на магнитното поле между полюсите на магнит. (Което довежда до подозрението, че време и енергия може би са едно и също нещо. Пространството от своя страна би следвало да се яви статичната картина на разпределението на енергията към настоящия момент.)към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -