МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Бъдещето и Всичкото


Публикувано на: 26.03.2017

image

източник...

Както стана дума в предишни статии, в науката по различни съображения не се отделя особено внимание на времето (като физично явление) и по-специално на бъдещето. То се оказва би най-тайнственият, костеливият, трудно достъпен за познание обект, като науката се създава именно за да прави предсказания, да предвижда събитията - например ако едно тяло удари друго, какви ще са последствията.

Проблемът е, че науката, въпреки своята прогностична мощ, не се занимава с бъдещето. Тя не знае какво е то, дали изобщо съществува, какви са неговите продължителност, сила, сложност (или простота) и прочие характеристики - такива, каквито би следвало да притежава всеки предмет на науката. Да, тя изучава поведението на отделните явления и процеси и предсказва как ще се развият те, но не и какво е БЪДЕЩЕТО САМО ПО СЕБЕ СИ.

Преди всичко трябва да се постулира, че бъдещето НЕ Е НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ. В противен случай науката би поставила себе си в неизгодно положение - да конституира принципната невъзможност за познаване на този предмет. Така че първоначалното условие е: бъдещето е определеност. Т.е. то е познаваемо, ограничено е в някакви познавателни рамки, които следва да бъдат очертани и детайлизирани.

Откъде да се започне?

Ако знаем какво е времето като цяло, по-лесно ще отговорим на този въпрос. А времето, както е известно, се дели на минало, настояще и бъдеще. Т.е. ако използваме метода на последователното елиминиране, ще стигнем до отговора.

Знаем ли какво са миналото и настоящето?

Предполага се, че да. Миналото е съвкупност от случили се събития, по които, силата на това обстоятелство, би следвало да приемем за познати. Донякъде същото може да се каже и за настоящето - събитията в него са познаваеми по простата причина, че се случват към момента. Т.е. те ни се представят като обекти на познание "право" пред очите ни.

Следователно бъдещето е всичко онова, което не е минало и настояще. И по простата формула на отрицанието то може да бъде определено достатъчно точно: всичко, което не се е случило и не се случва към момента, е бъдеще.

На пръв поглед подобна формулировка е също неясна и създава впечатление, че се връщаме към самото начало - неопределеността на бъдещето.

Не е така. В случая тази привидна неопределеност всъщност е еманация на свободата. Бъдещето е СВОБОДАТА, с тази уговорка, че от нея по чисто математически и логически път би следвало да изключим онези детерминирани процеси и явления, които вече са се случили и случват, т.е. миналото и настоящето. Всичко останало се включва в бъдещето, което обхваща почти неограничен набор от възможности.

(Всъщност за подобни алтернативи в съвременната физика се говори често. Така например, смята се, че на всяка логически, математически непротиворечива съвкупност от явления и процеси може би отговаря реална вселена - така наречената теория за паралелните светове. Дори Стивън Хокинг използва израза "всички възможни истории", въпреки че в случая по би подхождал изразът "всички възможни бъдещета".)

Разбира се, всяка нова идея е незряла, неоформена, неясна. Това може да се каже и за горната постановка. Поне до момента, в който физиката (по свой си начин не установи), че в природата събитията не са неопределен брой, а някакво крайно, макар и немислимо голямо число. Както и да се установи, че съществува долна граница на деление на малките същности - частици, струни, мембрани и така нататък.

И ако това се случи, вероятно с успех би могло да се изследва и моделира бъдещето като цяло, с всички произтичащи от това последствия.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -