към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com

За МА-УНИ
imageКакво е МА-УНИ?

Всеки преследва по някоя значима цел в живота си - власт, богатство, слава, творческа реализация, приключения и прочие.

Обаче дори да успеем да реализираме тези свои цели, на фона на всепоглъщащото небитие те се разстилат като цигарен дим, губят смисъл, разтапят се в нищото.

Който желае да създава наистина вечни, стойностни неща, той трябва да се научи да побеждава преходността, крайността, СМЪРТТА. Смъртта като отрицание на живота - най-голямата ценност, която познаваме.

Един от вариантите тази най-висша ценност - животът - да бъде съхранена, се съдържа в идеята тленното човешко тяло да бъде заменено с ново - машинно, безсмъртно, съвършено, приспособимо към условията, които вселенските простори поставят на дръзналия да ги овладее. Тяло, създадено посредством човешкия ум и интелект, а не посредством случайността и обречеността на естествения подбор.

Базирайки се на горните съображения, предметът и дейността на МА-УНИ може да бъдат дефинирани по следния начин:

МА-УНИ (МА-шина УНИ-кална) Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА, РАЗРАБОТВАЩА КОНЦЕПЦИИ, СПОСОБИ, ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА САМОСЪЗНАНИЕТО НА ИЗКУСТВЕН НОСИТЕЛ.

(За повече информация - в английската версия на сайта.)към съдържанието


Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -