МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Тревогата срещу Енергията


Публикувано на: 25.02.2017

image

източник...

Известно е, че науката (физиката), т.е. най-сериозната област от познанието, се занимава основно с търсенето, откриването, анализирането, експериментирането и използването на силите в природата, по-специално Енергията. Като по този начин недвусмислено налага мнението, че именно Енергията е най-голямата сила, познаването на която би довело до решаването на основните проблеми, стоящи пред търсещия разум. Не случайно едно от великите постижения в науката е кратката и ясна формула - E=mc2 - абстракция, но с голямо практическо приложение.

След като се отвори дума за абстракции, би следвало да се спомене и за друг вид подобни умствени построения и да се проследи връзката им с разглежданите по-горе. (Защото по принцип не би трябвало да има проблеми при съотношението между абстракции - така, както това се прави в математиката: 1+1=2, независимо дали става дума за количествен сбор между ЕДИН жив човек и ЕДНА гнила ябълка.)

За какво по-конкретно става въпрос?

Както се спомена, когато се влага толкова интелектуален (и икономически) потенциал за разгръщане на науката и когато резултатът от тези вложения се изразява в разкриване същността на Енергията, би следвало да се допусне, че тази същност се използва за решаване на най-значимите проблеми, изправящи се пред познаващия я.

Само че Енергията не е в състояние да разрешава и най-обикновени житейски ситуации. Защото най-сериозният проблем, стоящ едва ли не пред всеки, който демонстрира своето скромно, но живо присъствие, би могъл да се формулира съвсем накратко (и максимално абстрактно) така - Тревога.

Независимо от познаването на Енергията (да речем енергията, реализирала се в Големия взрив) не е в състояние да се противопостави на "мощта" на онова неприятно, неопределено, тревожно усещане за безпомощност пред бъдещи сигурни или несигурни събития, и което на практика обезсмисля всяка мотивация за "заиграване" с Енергията, колкото и голяма да е тя.

В този смисъл като че става възможно да се постави математически знак за съотношение между двете (иначе пределно абстрактни) величини - Енергия и Тревога. И както се видя, този знак определено не в полза на науката (поне не на настоящата).

Защото, формулно представено, съотношението би изглеждало примерно така:

ТРЕВОГА > ЕНЕРГИЯкъм началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -