МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Обективна ли е действителността?


Публикувано на: 01.08.2016

image

източник...

Известно е отношението на великия Айнщайн към горния въпрос: действителността съществува, независимо дали е наблюдавана, или не. Обратното твърдят неговите опоненти - в квантовия свят определящо е наличието на наблюдател, който да "придаде форма" на наблюдаваното.

Проблемът е в това, че на съвременния етап от развитието си еднозначен отговор на въпроса физиката не може да даде.

Ако обаче науката си позволява да разглежда проблемите едностранчиво, т.е. "това" спрямо "онова", такъв подход за философията е недопустим. В Света съществуват както обекти, така и субекти, които да ги наблюдават и в този смисъл обектите и субектите са еднакво обективни. В противен случай се получава, че в Света съществува единствено обективната действителност (на Айнщайн), което е нелепо, още повече, че именно субектът е този, благодарение на който действителността става "обективна".

Ако приемем, че физиката основно се занимава със сили, енергии, маси и прочие, удачно би било дилемата да бъде представена именно като съотношение между сили, енергии, маси... Но така въпросът променя своята тежест: (не дали действителността е обективна, а) КАКВО Е СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ОБЕКТИВНОСТ И СУБЕКТНОСТ към момента на наблюдението?

Ако съотношението на силите, енергиите, масите (на наблюдаващото спрямо наблюдаваното) е пренебрежимо малко, тогава може да се заяви, че действителността е обективна, и че Айнщайн е прав.

Наистина - какво гравитационно въздействие върху Земята оказва пускането на топка от няколко метра височина (както е правил Галилей)? Защото ако процентното съотношение на разпределението на енергиите между наблюдавано и наблюдаващо да е примерно 0.0000000000000000000000000000000000000001%, действително няма основание да се приеме, че субектът въздейства чрез наблюдението си върху обекта.

От практическа гледна точка може и да е така, обаче е необходимо принципът да се спазва: да съобразяваме съотношението на детерминираност между обекта и субекта, да имаме предвид, че в цялото, всичкото, едното не бива да се абстрахираме от една част за сметка на друга. Светът е единно цяло и всяко игнориране на обективното, респективно субективното, води до изкривяване на представата за "истинската" обективна действителност.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -