МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Перпетуум-мобиле - възможно?


Публикувано на: 30.07.2017

image

източник...

Според съвременната наука създаването на перпетуум-мобиле е невъзможно. Не е възможно да се създаде машина, която да работи вечно, без да черпи енергия отвън - подобно положение противоречи на принципите на термодинамиката.

Според формулировките на Оствалд:

Вечен двигател от първи род е машина, която противоречи на закона за запазване на енергията (първи закон на термодинамиката).

Топлината не може самопроизволно да „тече“ в посока от студеното към топлото тяло (втори закон на термодинамиката).

източник...

Тези принципи са проверявани безкрайно много пъти - неслучайно се въвеждат различни коефициенти, с които се отчита ефективността на дадена машина, например - КПД 20%. И е ясно, че 100% не могат да бъдат достигнати, а още по-малко - надвишени.

Ако обаче се навлезе по-дълбоко в проблема, възникват въпроси, на които не е лесно да се отговори. Например, когато се поставят ограниченията, се взимат предвид конкретни условия, например условие за наличие на затворена (изолирана) система. Т.е. така формулирани, законите важат единствено за описания тип системи. Те не би трябвало да важат (поне в този си вид) за друг тип системи.

А друг тип системи, поне според термодинамиката, освен крайните положения (затворени, изолирани, съответно отворени), не съществуват. Което е странно, защото само с тези няколко типа системи едва ли може да бъде описано цялото многообразие от явления в природата.

Ясно е, че когато една система е подсистема на друга, по-голяма, тя се явява в едно от тези си две качества. Обаче какво да се каже за системата, която включва в себе си всички възможни системи, т.е. целият Свят (Всичкото)? Каква система се явява тя? Отворена или затворена?

Ако е отворена - спрямо какво, след като освен нея друга, по-голяма, няма? А ако е затворена - също - спрямо коя друга, по-голяма система, в която се помества, е затворена?

Става ясно, че по отношение на такава една уникална система, невписваща се в разбирането нито за отворена, нито за затворена система, горните формулировки на законите, забраняващи създаването на перпетуум-мобиле, се размиват в неопределеността и не може да бъдат използвани с цел постигане на категорични доказателства.

Следователно е възможно (макар и за един единствен, граничен случай - какъвто се явява системата Свят) тези ограничаващи закони да не важат. И за тази, възможно най-обща система, законите да са други, включително да съществува възможността за създаване на перпетуум-мобиле.

Такава една система би следвало да се разглежда като независима от външни системи, т.е. да зависи единствено от самата себе си.

Кой знае дали Вселената, Света, Всичкото, не е вечно, непреходно, постоянно действащо перпетуум-мобиле? На развитието на което сме свидетели и ние.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -