МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Гени или чипове?


Публикувано на: 17.12.2016

image

източник...

Една от най-ефектните трансхуманистични прогнози е подобряването на човешката физична и психична природа посредством целенасочена манипулация на гените, т.е. видоизменяне на биологичната същност на човека. Тази прогноза се базира на презумпцията, че човекът не е съвършен (за разлика от чисто хуманистичните виждания), и че трябва да бъде видоизменен, усъвършенстван, подобряван.

За постигането на тази цел към момента се хвърлят доста усилия - и от научно-технологично, и от организационно, и от финансово естество. Правят се опити за въвеждане на промени дори в законодателството, което да даде зелена улица към съответните проучвания и експерименти. Ако обаче трябва да се отправят критики към основните идеи на трансхуманизма, те би следвало да бъдат насочени именно към тази сфера - генното инженерство. Защото не е нужно да се доказва, че човешкото същество е най-сложно устроената система в природата, система, усъвършенствала се в продължение на милиарди години - от момента на появяване на първия живот на Земята.

Да, картографирането на човешкия геном - велико научно постижение. Обаче бърникането с нечисти пръсти в човешката биологична природа - съвсем друго. Защото има голяма разлика между науката (сама по себе си) и ползващите се от нейните постижения. А и не се знае - дори при наличието на най-добри намерения - какви ще бъдат страничните ефекти от разработването на генно модифицирани организми.

Проблемът тук е в невъзможността от възвръщане в първоначално състояние на подопитната система при положение, че опитите се окажат неуспешни и са налице негативни странични ефекти.

Съвсем друго би било положението, ако се наблегне върху създаването на изцяло нови същества по изкуствен път - така нареченият изкуствен интелект и свързаните с него (макар и хипотетични) изкуствено съзнание и изкуствена психика (душа). Както в такива случаи се казва: по-добре е да се построи нова къща, отколкото да се ремонтира старата. Т.е. посредством компютърни технологии и робототехнологии да се проектират и изработят изцяло електронни, машинни варианти на човешката физична духовна същност (аватари), в които постепенно и внимателно да се привнесе (чрез така наречната "загрузка") съществуваща биологична природа.

Както се вижда, става дума за коренно различни направления в областта на трансхуманистичните технологии. Първото - проблематичното, неясно като последици и поради това - крайно опасно - манипулиране посредством генното инженерство. Бъде ли променена физиката и психиката на човек по този начин веднъж - няма почти никаква гаранция и възможност за повторен опит или връщане в предишното му състояние. А това е недопустимо.

Другата възможност - компютърното моделиране - единствената разумна алтернатива.

Предимства:

- разработване на системата изцяло наново - от нулата. Възможност за пълен контрол, включително за "undo" процедура при положение, че експериментът се окаже неуспешен.

- възможност за разделяне на подопитната система от системата, с която първата предстои да бъде надградена. Т.е. човекът, нуждаещ се от подобряване на някои (или всички) свои физични или психични показатели, може да изчака до пълното тестване на изкуственото устройство, което предстои да бъде свързано към него, и едва след това да реши дали да бъде извършено самото свързване. Ако днес човек може да включи компютър с цел да подобри своята информираност, от самия него зависи дали този компютър ще продължи да работи, или в един момент ще бъде изключен, без вредни последици за самия него.

(Горното обаче първия метод - генното инженерство и свързаните с него производни технологии - не може да гарантира.)

Изводът: технологии - да, но ГАРАНТИРАНО БЕЗОПАСНИ!към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -