МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

От човешко към машинно или от машинно към човешко?


Публикувано на: 29.11.2016

image

източник...

Напоследък много се говори за симбиозата човек-машина. Появяват се какви ли не технологии, които се превнасят в човешката същност и постепенно я променят. За добро или за лошо?

Според противниците (за намесата на новите технологии в човешката природа) подобно "машинизиране" на биологичното тяло е сигурна индикация за "обезодухотворяването" на личността, за нейното постепенно деградиране. Колкото повече наука и технология, колкото повече електроника, кибернетика, бионика - толкова по-зле за човека. В крайна сметка всичко ще се сведе до механичното, елементарното, детерминираното, лишеното от свобода. В този нов свят няма да има място за свободна воля, творчество, всичко ще се спуска по програма, действаща съобразно съображенията на нейния създател (независимо кой е той).

Да, този сценарий е до болка познат (предъвкван от десетилетия както във философската литература, така и в изкуството, в частност - киното): машините постепенно заробват хората, превръщат ги в марионетки, в бездуховни, безмозъчни същества, които стават придатък на нов, сложен механизъм, преследващ някакви свои цели без отношение към човешката същност.

Тук няма какво да се добави - нещата ще се развият по точно този сценарий! Но при положение че...

Техните създатели (на машините) не са си свършили добросъвестно работата! Защото каква би била причината да се появят роботи-убийци, да речем, ако не желанието на техните създатели такива машини да съществуват? И защо машините на всяка цена трябва да са студени, безчувствени интелекти, които имат за цел да поробят човечеството (всъщност целеустремеността говори за наличието на нещо повече от интелект, но това е друга тема). Не са ли именно техните създатели факторите, които би следвало да определят какви ще бъдат машините - продукт на творческите им напъни? Дали ще са примитивни, недодялани механизми, или напротив - съвършени от технологична гледна точка творения, съперничещи по сложност и функционалност на естествените си аналози, включително в областта на духовното?

Такова твърдение е несериозно - ще се заяви - Природата не може да бъде изкопирана в нейното богатство и дълбочина. Артефактите остават само бледи копия на живата действителност... и така нататък.

Всичко зависи от техните създатели. Ако те не притежават усет и умения, разбиране за същата тази Природа, която дават за пример по повод и без повод, естествено ще се стигне до гореспоменатия сценарий.

Проблемът изисква друго отношение. Изисква се друга философия, друга методология, друг подход, друга наука. Но това са вече прерогативи на едно ново мислене. А не на някакви обективни закономерности, според които е изначално невъзможно да се изкопира природното в неговата дълбочина и богатство, и според което човекът може да произвежда само несъвършени сурогати - такава е философската тенденция днес.

А пътят е "наобратно" - не човешкото да бъде принизявано до машинното, а машинното постепенно да бъде въздигано до човешкото. И така да се даде окончателен и недвусмислен отговор на въпроса може ли машината да придобие дух.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -