към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


НАГРАДИ


Водени от хуманистични съображения, предоставяме ТРИ НАГРАДИ за решаване на конкретни задачи от областта на науката, технологиите и социалното строителство:

1. МАТЕМАТИЧЕСКА ЗАДАЧА - от областта на топологията:
ИЗВЕЖДАНЕ НА МНОГОМЕРНОСТТА ОТ ЕДНОМЕРНОСТ, КАКТО И СВЕЖДАНЕ НА МНОГОМЕРНОСТТА ДО ЕДНОМЕРНОСТ.

(СЪОБРАЖЕНИЯ: Съвременната наука постигна значими успехи в свеждането на многообразието на заобикалящия ни свят до няколко семпли от математично-геометрична гледна точка форми. Въпреки това обаче все още съществуват трудности, които не позволяват да се стигне до възможно най-проста теория, която да обяснява и доказва възможността за извеждане на всяка форма – независимо от нейната измерност – от всяка друга форма. Ние смятаме, че задачата е решима и затова определяме горепосочената награда.)

2. ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАДАЧА - от областта на компютърните технологии:
СЪЗДАВАНЕ НА ИЗЦЯЛО ИЗКУСТВЕНО САМОСЪЗНАНИЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩО (ОРГАНИЧНО) САМОСЪЗНАНИЕ НА ИЗКУСТВЕН НОСИТЕЛ.

(СЪОБРАЖЕНИЯ: Вижте в съдържанието на сайта, по-специално - ИНИЦИАТИВА "БЕЗСМЪРТИЕ".)

3. СОЦИАЛНА ЗАДАЧА - от областта на социалната инженерия:
СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ДОКАЗУЕМА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПТИМАЛНО УСТРОЕНО ОБЩЕСТВО.

(СЪОБРАЖЕНИЯ: Създаването на съвършено общество е мечта на човешката цивилизация от зората на нейното създаване. До днес са правени многократни опити такова общество да бъде създадено. За съжаление, както показва историята, всички опити са се проваляли, като са предизвиквали социални катаклизми и човешки страдания. Затова днес е прието, че създаването на съвършено общество е утопична задача и затова не се поставя на дневен ред.
Ние обаче смятаме, че тази задача, рано или късно, трябва да бъде решена. Защото съвършената организация на обществото е "визитна картичка" за нивото на цивилизацията. Особено в епоха, в която тя постепенно се превръща в космическа, и на която предстои да се срещне с други подобни на нея.)

Стойността на всяка от тези награди е 1000 щатски долара. Тези награди са символични. Те нямат за цел да възвърнат разходите на творците, направени за постигане на горепосочените цели.

Възможно е, предвид дългосрочността на поставените цели, първоначалната стойност на наградите да бъде увеличена поради натрупването на лихви. (Ако някоя от задачите бъде решена след 1000 години, натрупаните лихви ще увеличат сумата примерно до 1 000 000 долара.)

Запазваме си правото по всяко време да увеличим, намалим стойността на наградите, или да се откажем от инициативата си по някоя или всички от изброените по-горе задачи.към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE