към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Общи положения


Всеки от нас, увлечен от всекидневните си грижи и занимания, рядко се замисля върху основния проблем на живота - СМЪРТТА.

И в един неочакван (но винаги настъпващ) момент, когато този проблем се изправи пред нас с цялата си страховитост, разбираме колко безсмислен е животът и незначително е всичко, което сме правили, правим и ще правим, докато сме живи.

Водени от горните съображения, си позволихме да положим началото на нова инициатива, свързана с нашето несъгласие да посрещаме с безразличие своя "естествен" край. Не сме съгласни да изпитваме болката и ужаса от невъзвратимото потъване в НИЩОТО.

ИНИЦИАТИВА "БЕЗСМЪРТИЕ" е инициатива, чиято цел е да съсредочи вниманието върху най-значимата перспектива, стояща пред нас като мислещи и творящи същества - постигането на ФИЗИЧЕСКО БЕЗСМЪРТИЕ.


ЗА ОТГОВОРНОСТТА

Отговорен може да бъде само свободният. А какво по-свободно от духа - САМОСЪЗНАВАЩАТА СЕ СВОБОДА - чиито представители сме ние?

Ние сме отговорни не само пред нашите потомци. Ние сме отговорни пред всички живи същества, живели, живеещи и които ще живеят на тази планета. Ние сме отговорни пред самата планета Земя.

Отговорни сме да запазим живота, появил се толкова трудно и с толкова усилия, който е толкова крехък, че може да бъде унищожен само от случайно блуждаещ метеорит.

Независимо от изключителните трудности е необходимо да изнамерим начини, способи, средства за сигурно съхраняване на живота и осигуряване на условия за неговото възходящо развитие.

Това може да стане само по един единствен начин - чрез прехвърляне на живото, одухотвореното, уникалното на изкуствен носител. Носител, неподвластен на времето, на пространството, на природните стихии.


ИСТОРИЯ

От древни времена съществуват идеи, концепции и практически опити смъртта да бъде преодоляна. Пример - египетските пирамиди.

За съжаление идеите често изпреварват възможностите. Затова се е наложило да се прибегне до ВЯРАТА. Вярата дава надежда в случаите, когато не можем да се справим с даден проблем чрез знания и умения поради неговата прекалена сложност. И оставяме неговото решаване за неопределено бъдеще.


ЛОГИЧЕСКИ И ЕМОЦИОНАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Съществуват философии, убеждения и нагласи, според които не трябва да се съпротивляваме на естествените природни закони. Щом великата майка Природа е решила да ни унищожи - след като ни е създала - така да бъде!

На пръв поглед "раждането" и "умирането" са логични процеси. Логично е раждането и умирането на една звезда.

Мъртвата материя се създава и унищожава. Но животът - човешко същество, животинка, стръкче цвете - е нещо друго. Животът е създаден, за да "живее". Живеенето е неговото "амплоа". Затова полагането "под общ знаменател" на мъртвото и живото е нужно да бъде преустановено.

И едно емоционално съображение: защо "закономерността" на смъртта влиза в противоречие с усещанията, преживяванията, чувствата, емоциите? Защо сърцето не е съгласно с повелите на разума? Защо, когато почине наш близък, не приемаме този факт спокойно и незаинтересовано, а страдаме с цялото си същество?

Отговорът е елементарен: налице е несправедливост, която трябва да бъде отстранена.


ВЪЗМОЖНА ИЛИ НЕ?

Смятаме, че щом ИДЕЯТА ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО ни е дадена, би следвало да положим необходимите усилия да я реализираме. Защото независимо дали възможността за осъществяването й да е 0,01 или дори 0,001 процента, сме длъжни да опитваме отново и отново, докато постигнем желания резултат.


КОСМОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Не са оправдани твърденията, че ако хората не умират, техният брой на планетата ще стане неимоверно голям.

Вселената е необятна и опасения от подобен характер са смехотворни. Ако продължим живота си с дори с милион години, това едва ли ще се окаже забележимо на фона на безкрайните космически пространства, където дори за скоростта на светлината са нужни поне 100 милиарда светлинни години, за да пресече границите на Вселената.

Днес сред приоритетните задачи пред човечеството бива поставяна космическата експанзия - тераформирането на Марс. Целта е да си осигурим втори "дом", ако поради нещастно стечение на обстоятелствата трябва да напуснем Майката Земя.

Тези усилия са оправдани, още повече, че вече разполагаме с необходимите технически средства за постигането на целта. Обаче те, така да се каже, решават проблемите "на парче" - конкретно и за всяка отделна ситуация.

А на нас ни е необходим принципен, новаторски, цялостен подход. Защото дори овладяването на космоса и достигането до границите на Вселената не са толкова приоритетни пред необходимостта от изнамиране на способи и средства за практически неограниченото удължаване на живота.

Какъв е смисълът от разкриване тайните на заобикалящата ни действителност, ако нямаме физическата възможност да се възползваме от тези разкрития? Обратно - неограниченият по продължителност живот гарантира и откриването закономерностите на Света в тяхната цялост и сложност.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИНИЦИАТИВАТА

Настоящата инициатива има за цел да даде поле за изява на всички, които имат мнения, предложения и препоръки по въпросите, свързани с постигането на ФИЗИЧЕСКОТО БЕЗСМЪРТИЕ. Тя има амбицията да насочва и мотивира, събира и систематизира постигнатите до този момент резултати.

Ние не предлагаме готов отговор на въпроса възможно ли е прехвърлянето на самосъзнанието на изкуствен носител. Обаче предлагаме последователност от стъпки и действия, които да доведат до желания отговор.


КОНКРЕТНO ПРЕДЛОЖЕНИE

На страниците на сайта (в рубриката ИНИЦИАТИВА "БЕЗСМЪРТИЕ") може да взимате участие в дискусии, да предлагате за публикуване ваши материали.

Единственото, което е необходимо, е материалите да са с тематична насоченост и да отговарят на общоприетите условия за публикуване в Интернет. Те ще бъдат поместени съответно в разделите "ЗА" и "ПРОТИВ" след преглед от редактор.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нашата цел не е да УБЕЖДАВАМЕ, ПОЛУЛЯРИЗИРАМЕ ИЛИ ПРИНУЖДАВАМЕ някого да вярва в правотата на нашата идея, а да я обнародваме - задължение на всеки творец. Който смята, че смъртта е естествен и закономерен завършек на живота, включително и на неговия, е в правото си да поддържа тази теза и да остави природата да се погрижи за останалото.

Ние обаче смятаме, че трябва да направим необходимото, за да реализираме горната идея. Най-вече заради нашите деца - те не заслужават да изпитат болката и ужаса от смъртта.


СМЪРТ - НИКОГА ПОВЕЧЕ!към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE