към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Увод


"На този свят има само един факт, който заслужава внимание - хората умират." M.M.


Всеки от нас – БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ – е загубил най-скъпи същества – близки, роднини, познати. И – разбира се – хилядите далечни предци, за които или си спомняме смътно, или ги възприемаме като студена статистика поради отдалечеността ни във времето. (Обаче тази отдалеченост не ни дава ни право да мислим за тях като за нещо забравено и безвъзвратно загубено.)

Било поради инерция, породена от безсилието ни, било поради леност на ума, не сме си поставяли сериозно задачата за поправяне на тази несправедливост. Всички сме убедени (и ни е удобно с тази констатация), че великата Природа ни е създала, но и по незнайни съображения е в правото си да ни унищожи. Точка.

Ние сме благодарни на Майката Природа. Обаче (именно благодарение на нея) в нас се е зародил нов закон – моралния, – който ни кара да мислим по друг начин, да съобразяваме нови условия, които до този момент не са съществували. Едно от тези условия е убедеността за изключителната ценност на живота.

Ценност, която ни заставя да променим мисленето си, действията си. Да променим отношението си към природния закон, да променим дори убеждението си, че не можем да се изправим срещу него.

Възможно ли е да изнамерим начини, механизми, които да направят задачата решима? И да изпълним най-висшия си дълг, породен от вложената в нас човечност – да възкресим мъртвите?

Днес нашите знания и умения не ни достигат, за да се справим с тази почти нерешима задача. И прибягваме до Вярата като средство за справяне с проблема.

Обаче именно вяра ни мотивира да подхванем тази тема. Вяра във собствените ни сили. Защото в нас е вложен голям потенциал. Ние сме деца на Свободата – Свобода, която не търпи ограничения. И също като течащата вода не признава бариери. Бариерите, измислени от самите нас.

Единственото, които трябва да правим, е да се съсредоточим, да мислим и да действаме. Рано или късно ще налучкаме верния път.

Хората, които лежат под земята, не бива да чакат. Те също искат да живеят. Би било висша проява на егоизъм, ако си затворим очите пред тяхното нещастие. НИКОГА не би трябвало да се примирим с това!към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE