към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Участие в инициативатаМОТИВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Включването в Инициативата има ХУМАНЕН ХАРАКТЕР и демонстрира отношението на всеки участник към проблема за удължаване на живота и преодоляването на смъртта чрез технологични методи и средства.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всеки, който има отношение към Инициативата, може да вземе участие в нея: физически лица от всяка възраст, както и юридически лица.

ПРЕДИМСТВА НА УЧАСТИЕТО

Официално изразеното отношение към проблема е индикация, че участникът има мислене, надскочило чисто битийната проблематика. И че е в състояние да поеме отговорност за бъдещето на живота във всичките му форми.

Ако участникът се включи не само с положителното си отношение, а и с по-сериозен ангажимент, това ще доведе до ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЗИ за самия него или за потомците му, макар и в неопределено бъдеще (поради невъзможността да се определят конкретни срокове за справяне с толкова сложен проблем – смъртта).

Практическите ползи ще бъдат изразени в резултатите от направените усилия. В идеалния случай – придобиване на физическо безсмъртие. Справедливо е на по-предни места да застанат лицата, които имат по-големи заслуги за реализирането на идеята в сравнение с онези, които не са изразили отношение, или тяхното отношение е било отрицателно.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

Участието може да бъде изразено както под формата на обикновено СЪГЛАСИЕ (без финансови и други ангажименти), така и под формата на АНГАЖИМЕНТ, изразен във вложени средства, знания и умения.

Внасяните суми (във втория случай) може да бъдат различни по размер в зависимост от желанията и възможностите на участниците. Може да се започне например от 1 долар – без горна граница.

Вписването на участниците ще се извършва единствено след ТЯХНОТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ.

Имената на участниците ще бъдат вписвани в НЯКОЛКО ОТДЕЛНИ СПИСЪКА (приложени в подзаглавие "УЧАСТНИЦИ"):

- СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ;
- СПИСЪК НА ИНВЕСТИТОРИТЕ;
- СПИСЪК НА ПОЛОЖИЛИТЕ ТРУД;
- СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВИЛИТЕ ОПИТ;
- СПИСЪК НА СИМПАТИЗАНТИ.

В тези списъци ще се спазва ОПРЕДЕЛЕН РЕД, като предните места ще бъдат заемани от участници с по-голям дял (дарения, инвестиции, положен труд или предоставен опит).

Списъкът с участниците и тяхното възходящо или низходящо място в него ще се обновява в зависимост от промяната на обстоятелствата.към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE