към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Защо МА-УНИ?


Съществуват немалко организации, занимаващи се с отделни страни на визираната от нас дейност: създаване на интерфейс човек-компютър, роботизирани системи за управление на крайници посредством мозъчни вълни, криогенни технологии и прочие.

Дейността на всяка от тези организации има специализиран характер. Но това е интуитивен процес, който има нужда да бъде организиран.

Ние се занимаваме с този проблем от втората половина на миналия век, когато компютърните технологии, както и технологиите за криогенно съхраняване, медицинските методи и средства за удължаване на живота бяха в начален стадий.

Ние следим процеса отблизо, отбелязваме неговото положително развитие и обръщаме нужното внимание на евентуалните опасности, които го съпътстват.

Организирането на толкова сериозен процес е особено важно в настоящата епоха, в която цивилизацията се готви да излезе в космоса. Където, както е известно, царят условия за живот, коренно различни от земните и към които условия човекът трябва да се приспособи, ако иска да оцелее.към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE