Възнаграждение




Цените, които предлагаме, не са високи и варират в зависимост от вида на услугата: - за обикновена статия или разказ в рамките на няколко страници цената е в размер на 50 лв (за интернет-статии в зависимост от обема и сложността на материала: 20-50 лв); - за (редактиране и форматиране на) стихосбирка: 50-100 лв; - за книга, написана на литературен език и стил, (повест, роман) в зависимост от обема и сложността на книгата цената варира от 300 до 3000 лв; - същото важи и за автобиографични книги, мемоари, родови книги, книги, свързани със значими събития - граждански брак, раждания, други единични събития - преживявания по време на екскурзии, туристически пътешествия, полети със самолет, кораб, посещения на други държави, спортни прояви, концерти и пр.; - същото важи за книги в областта на политиката, езотериката, философията, психологията и науките (с изключение на точните науки); - за написване на сценарии: 100 до 1000 лв.

Цената, освен основната услуга по изработването, включва редактиране и форматиране на материала и записването му на електронен носител.

Депозитът е в размер на 30% от крайната цена на поръчката.

В цената не са включени предпечатна подготовка, дизайн на корицата, както и евентуално отпечатване. Това са услуги, специфични за всяка печатница и затова те се съобразяват с нейните възможности на последващ етап.

По желание на клиента организирането на отпечатването може да бъде извършено и от нас, като за тази цел се извършва допълнително договаряне.

Ако материалът е предвидено да бъде издаден като електронна книга или публикуван в интернет, тогава таксите за отпечатване отпадат. Остава единствено минимална такса по конвертирането на материала в съответния компютърен формат - от 10 до 100 лв (в зависимост от големината на книгата).

Въз основа на допълнително договаряне е възможно да извършим превод на готовия материал на избран от Вас чужд език с цел публикуване в чужбина. Цената е съобразена със сложността на текста и вида на езика.

Най-новата услуга, която предлагаме, е публикуването на Вашия материал в интернет на собствен сайт, специално създаден за целта. Този сайт може да бъде както платен, така и безплатен.

kniga
към заглавието