Видове услуги
Нашата основна услуга включва подготвянето на книгата - от "а" до "я" - във вид, подходящ за отпечатване на ХАРТИЕН НОСИТЕЛ.

Освен книги може да поръчате изготвянето на други материали:

- статии (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИНТЕРНЕТ - КОПИРАЙТИНГ),
- есета,
- доклади,
- презентации,
- сценарии
- и пр.

Вече готови материали - наброски, ръкописи, редовно водени дневници - всичко това може да бъде използвано като чернова за бъдещата ви работа.

Вместо на хартиен носител в възможно да изработим ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ на Вашия материал, или той да бъде адаптиран за използването му в различни интернет приложения.

kniga
към заглавието