Време за изработване
Времето за изработване е в зависимост от големината и сложността на поръчката, като обикновено е в рамките на 1 до 6 месеца (по изключение до 1 година). За интернет-статиите - от 1 до 3 дни.

kniga
към заглавието