МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Отгоре" или "отдолу"?


Публикувано на: 10.12.2016

image

източник...

Независимо от успехите на науката в опознаването на природата, остават доста неясноти, пречещи да се изгради стройна система на научното познание. Проблемът е в някои основополагащи принципи, които и досега чакат своето преосмисляне. Например не е ясно защо се получава разминаване между логиката и реалния живот: науката предпоставя, че нейните системи са по принцип затворени, и на тази база успява да разреши доста проблеми. Оказва се обаче, че този подход не е приложим винаги, че търсената истина постоянно се изплъзва и се налага да се прилагат нови и нови усилия, за да се получат нови знания, и така - до безкрайност.

Кои са основните противоречия между природа и разум, които пречат на последния да се впише адекватно в разбирането на същата тази природа?

Може да се посочат поне две базови различия.

Първо - разумът твърди (и на базата на това свое твърдение практикува), че познанието е (някак си) затворено отгоре, т.е. изучаваните явления по принцип са неопределими, обаче разумът ги ограничава в своите познавателни рамки и така ги прави достъпни за наблюдение и манипулация. Т.е. слиза се от някакво неопределено положение и се върви "надолу" - създават се нови и нови артефакти, като последващите са функция на предишните, и така се стига до обедняване на тяхното съдържание - постепенното им лишаване от богатството на първичността - като в крайна сметка последните съвсем биват формализирани. Типичен пример е теоремата на Гьодел - формалната логика не може да надскочи себе си. (Kазано афористично: "Формалната логика е като блондинката - ти си мислиш, че е умна, тя си мисли същото.")

Второ - от техниката е известно, че качествата на една система се определят не от нейното най-силно, а от най-слабото й звено. Ако всички елементи на един телевизор са с перфектно качество, обаче само един - дефектен, то получената телевизионна картина ще бъде неясна и в крайна сметка телевизорът - бракуван.

На базата на (само) тези два примера може да се направи обобщение - логическите системи са, така да се каже, затворени отгоре. Въпреки всички усилия да надскочат себе си това не им се удава и единствената алтернатива е да се "разграждат" в усилието си да обяснят по-добре околния свят.

Не така е в природата. Напротив: налице са всички основания да се вярва, че ако там съществуват несъвършени системи (а такива са едва ли не всички познати ни системи), суперсистемата, която се състои от тях, по правило "блесва" с качествата на всяка една съставяща я система и "тушира" нейните недостатъци.

Същото може да се каже и по отношение на първото основание: в Природата явно съществува механизъм, според който системата, която има характера на елементарна, не обеднява откъм съдържание в процеса на собственото си опознаване - напротив - колкото повече производни системи се раждат от нея, толкова по-богати и съдържателни са те. И този процес, така да се каже, е затворен отдолу - дори и да желае, тази система не може да се "самоизолира". Тя е осъдена на развитие и вечен прогрес.

Поне на съвременния етап не е ясно как науката ще се справи с тези парадокси.

imageкъм началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -