към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Рекламирай тук


Сайтът предлага възможност за рекламиране на стоки и услуги.

Рекламите може да бъдат поставяни в статиите - на определени от рекламодателя места. Възможно е да бъдат оформени като изкачащи прозорци, както и събирани в отделни подзаглавия.

kare

(оптимален размер на рекламно каре в статия)

Рекламата следва да съдържа информация за рекламираната стока или услуга и за рекламодателя. Съдържанието й не може да противоречи на закона и добрите нрави.

По желание на рекламодателя БАНЕРЪТ (рекламното каре) може да бъде поръчан и съобразен с особеностите на сайта.

Таксите за поместване варират в зависимост от мястото на рекламата, големината на карето, наличието, вида или липсата на анимация и се уточняват за всяка отделна реклама, а всички допълнителни въпроси - съобразно общите условия за публикуване.към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -