МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Двете най-велики изобретения


Публикувано на: 09.03.2017

image

източник...

Съществуват множество класации на всякакви постижения от какви ли не области на живота. Немалко са те в областта на науката и техниката, изкуството, социалната сфера и прочие. Това, което следва да се отбележи, че тези класации по правило имат субективен характер, тъй като се сравняват нееднородни области, които няма възможност да бъдат оценявани по чисто количествен критерий. Така например според някои класации най-значимите изобретения в историята са колелото, компасът, барутът, двигателят с вътрешно горене, печатарската машина, телефонът, радиото, компютърът, атомната енергия и прочие.

Авторът на тази статия няма претенциите да оборва тези класации. По-скоро - да изкаже собствено мнение, като го подкрепи с някои доказателства.

Същият дълго се колеба дали да не постави на първо място излизането на човек в космоса като може би най-великото постижение в историята. Обаче, след продължителен период на съмнения и последвали анализи, реши друго.

Като се има предвид значимостта на изобретението, както и перспективите, които се откриват пред него, може би на първо място спрямо всички други гениални човешки постижения трябва да се постави електричеството.

Както се знае, енергията е може би най-важната предпоставка за съществуването както на живота, така и на целия материален свят. Тя е основа на мирозданието. Според съвременната физика съществуват четири основни природни сили: гравитационна, силна, слаба и електромагнитна. Засега обаче само електромагнитната е изцяло подвластна на човека в смисъл, че тя най-лесно се придобива и управлява. Получаването й не е трудно, може да се извърши без специални скъпоструващи устройства (за разлика от другите видове енергии) и то на практика от всеки, може да се съхранява и пренася също от всеки, и може би най-важното й преимущество - позволява изключително прецизен контрол върху самата нея - от гигавати до миливати, освен това е чиста и безотпадна. Което означава, че може да бъде използвана във възможно най-широк спектър от приложения.

Електричеството е универсално. То "лежи" в основата на много други велики, но производни изобретения - радиото, телевизията, компютрите, ракетите и прочие. Т.е. бъдещето на човечеството е най-тясно свързано и в най-голяма степен зависимо от него.

Ако за електричеството повечето от читателите след кратко обмисляне може и да се съгласят с твърдението, че то е велико изобретение, едва ли същото ще може да се каже за второто предложение в класацията. Даже е възможно да се появи негативна реакция, която едва ли ще бъде овладяна в степен, необходима за разумния анализ на направеното тук предложение.

Защото става дума за парите. За второто, според автора, най-велико изобретение в историята на човечеството.

На парите не бива да се гледа с негативизъм. Тяхната роля в междучовешките отношения е да ги опростят, да се постигне максимална справедливост при разпределението на благата. Те позволяват максимално точна оценка на благата, към които биват отнесени. Всъщност парите са най-широко използваното, практическо приложение на математическите методи в реалния живот, т.е. чрез тях животът се докосва до сериозната наука.

Друг е въпросът, че несъвършената човешка природа постъпва некоректно към това велико изобретение. Парите биват "акумулирани" от лица, които имат най-малкото право да ги притежават. Но затова са виновни не те - парите. (Впрочем същото би могло да се каже и за другите видове ценности - злато, диаманти, храната, дори водата, въздухът и т.н.)

П.С. И ако все пак е необходимо да се завърши класацията (която в класическия си вариант би следвало да включва трима фаворити), на трето място вече може да се постави - както стана дума по-горе - излизането на човек в открития космос.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -