към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Времето - дълго търсената Субстанция?Както читателят е в състояние да отбележи – в този сайт отделяме особено внимание на ВРЕМЕТО като предмет на изследване. На онази незнайна същност, условно наричана от нас Време, която властно и неумолимо присъства в нашия свят, разпорежда се с нас и ние не сме в състояние да й противостоим.

Позволихме си да отворим специална рубрика за Времето, тъй като смятаме, че между „време“ и „субстанция“ има много общи неща. Бихме заявили дори, че тъкмо Времето е Субстанцията – онази Субстанция, предмет на търсения от светлите умове в продължение на хилядолетия. Субстанцията, от която е изграден целия наш Свят.

Тази хипотеза е нова и, естествено, спорна. Затова ще се опитаме (под формата на книги, статии, доклади, филми, афоризми) да доведем нашите съображения до знанието на читателя. Нека той отсъди сам.

(И за да го въведем по-непринудено в материята, ще му зададем директен въпрос: защо не сложим на ръката си някоя друга важна физична мярка, която да ни помага в житейската проблематика, като да речем, мярка за разстояние – брояч на метри, мярка за тежест – теглилка, или мярка за сила – измервател на нютони, а носим часовник?

Странно наистина.)към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -