МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Два нови закона


Публикувано на: 08.11.2016

image

източник...

Природата постоянно поставя нови хоризонти пред познанието, изискващи нови осмисляния, обобщения и заключения. В зависимост от напредъка в разбирането ни за действителността ни се налага да формулираме и съответните принципи, които да обхванат тези нови положения.

Като отговор на гореизтъкнатите нужди предлагаме две формулировки на забелязани от нас логически закономерности, които по един или друг начин влияят върху мислите и постъпките ни, и които се изкушаваме да обобщим под формата на кратки и ясни закони.

ЗАКОН ЗА ДОСТАТЪЧНАТА ЛОГИЧНОСТ

Този закон може да бъде формулиран примерно по следния начин: ЛОГИКАТА, ПРИЛАГАНА В ДАДЕНА СИСТЕМА, Е ПРАВИЛНА В РАМКИТЕ НА ТАЗИ СИСТЕМА.

Тълкуване.

Да предположим, че според дадена система е логично следното равенство: 1+1=2. Да предположим също, че според друга система е логично както горното равенство, така още и 1+2=3.

Ясно се вижда, че втората система борави с по-богата и развита логика в сравнение с първата, според която е валидно единствено първото равенство. И ако първата система бъде принудена да анализира второто равенство и да прецени дали то е логично, отговорът закономерно би бил отрицателен.

Интересното, което следва да се отбележи в случая е, че и двете системи се съобразяват с общите логически принципи и закономерности. И че единствената разлика помежду им е в сложността и богатството от логически връзки и отношения.

ЗАКОН ЗА НЕОБХОДИМОТО ТРЕТО

От древността е изкристализирал проблем, който в по-ново време се конкретизира и задълбочава - за дуализма в Света, за противоположните природи на тялото и душата, като че несводими една към друга.

Това положение, независимо от редицата експериментални факти и доказателства, не издържа на общата логика на нещата - на единството, на еднородността, на целостта. Затова е необходимо, понякога дори в противовес на експерименталните данни, да се открият такива логически закономерности, които да обяснят тази противоречивост и неяснота.

С оглед на горното сметнахме за нужно да формулираме един нов закон, който да спомогне за решаванe на проблема.

Законът гласи примерно по следния начин: АКО СА НАЛИЦЕ ДВЕ СЪЩНОСТИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ КОЯ ОТ ТЯХ Е ПЪРВИЧНА, СЕ ДОПУСКА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ДРУГА - ПО-ОБЩА СЪЩНОСТ - КОЯТО ГИ ОБХВАЩА И ОТ КОИТО ТЯ СЕ СЪСТОИ.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -