МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Закон за сложността


Публикувано на: 08.01.2017

image

източник...

Много са критиките към технологиите, особено към имащите претенции да възпроизведат човешката същност под някаква форма - човекоподобни роботи, изкуствени интелекти и прочие. Te, естествено, са основателни, що се отнася до съвременното равнище на техниката.

Проблемът обаче придобива друг нюанс, когато тези критики механично екстраполират своите "жила" върху неопределеното бъдеще. Като се стига дотам изобщо да се отрича възможността някога, под някаква форма, машините да заприличат на хората, да придобият напълно човешки черти и способности.

В постхуманистичната литература често се споменава за така наречената сингулярност - точката, в която линиите на развитие на рода хомо сапиенс и на машините на бъдещето ще се пресекат - и ще настъпи епоха на тотално надмощие на последните, които ще поемат щафетата по пътя към по-нататъшното разгръщане възможностите на разума.

Проблемът е, че за тази точка се говори най-общо и мъгляво, като обикновено се правят нереалистични прогнози - за срокове например. Не е много ясно и какви да са критериите, по които да се анализира ситуацията и се преценява дали този момент действително е наближил. Например кога ще настъпи епохата на одухотворените машини? И изобщо какво трябва да се разбира под "одухотворена машина"?

Тази важна проблематика изисква детайлно разглеждане.

За да разбулим малко завесата на неопределеността, бихме предложили нов закон, по който да се извършва оценката за наличието на дух у машината. (Наистина, днес съществува т.нар. тест на Тюринг, той обаче е с ограничен периметър - в областта на изкуствения интелект - и е проблематичен: обхваща единствено случаите на имитация и не може да докаже наличието на ИСТИНСКИ интелект.)

Този нов закон изхожда от предпоставката, че критерий за одухотвореност би следвало да служи терминът "степен на свобода". Това положение е логично, като се има предвид, че духовната същност е еманация на свободата. Този термин и днес се използва в науката и особено техниката - в частност - човекоподобните роботи. Като там се ограничава единствено до чисто механичното преместване в пространството.

Само че как този чисто механистичен подход да бъде приложен и към свободните, одухотворени системи?

Може да се приеме, че същият принцип важи и за тях. Разбира се, съответно усложнен и допълнен. Например ако един критически усет приеме, че дадена картина или музикално произведение притежава определени качества, а друг - че освен тези качества тя притежава и допълнителни, тогава би следвало да се направи изводът, че втората система е по-одухотворена, т.е. притежава по-голям брой степени на свобода, независимо дали самата тя е от естествен или изкуствен характер.

С оглед на гореказаното формулировката на закона би могло да придобие следния (неокончателен) вид: ЗА ЕДНА ИЗКУСТВЕНА СИСТЕМА МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ Е ПО-СВОБОДНА ОТ ЕСТЕСТВЕНИЯ СИ АНАЛОГ, АКО НЕЙНИТЕ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА (МАТЕРИАЛНИ ИЛИ ДУХОВНИ) СА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -