МА-УНИ


Начало Сайтове Филми Философия Наука Техно Изкуство Политика Право Бизнес Жени Пари За нас

Оставащо време:

00:00:000МА-УНИ
разработва концепции, способи, технологии за реализиране на идеята за безсмъртието и прехвърляне на самосъзнанието
на изкуствен носител (аватар)
към английската версия / към ma-uni.comМУЗИКА (старт/стоп)

Социални мрежи
  АФОРИЗЪМ

"Няма нищо по-беззащитно от още топло трупче на животинка."


  АКТУАЛНО


Сърцето на логиката или логиката на сърцето?

image

  НАЙ-ЧЕТЕНИ


Рицар(к)и без броня

image

  КАТЕГОРИИ


Сайтове
Филми
Философия
Наука
Техно
Изкуство
Политика
Право
Бизнес
Жени
Пари


  БИЗНЕС


Реклами
Oбяви

image

  ПАРИ


Дарения

image

Два закона за Времето


Публикувано на: 23.07.2017

image

източник...

По долу са изведени две положения, които, поради всеобхватния си характер, би могло да придобият характера на закони, свързани с Времето и неговото участие в световните процеси.

Първи закон за Времето:

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЕЛИМИНИРАТ ВЕЧЕ СЛУЧИЛИ СЕ СЪБИТИЯ.

Изразители на протичането на Времето са събитията. Събитията се случват в определена последователност, като техния брой във вселенски мащаб постоянно нараства.

Връщането във Времето следователно е процес, който предполага премахване на определен брой събития от вече случилото се множество от събития. Едни събития, явили се като следствие на вече случили се събития, би трябвало да елиминират, "изчистят" от общия брой събития определен брой от тях. Това обаче е невъзможно - всяко случило се събитие, вече се е случило, т.е. взело е участие в разгръщането на света като съвкупност от събития. И по тази причина то не може да бъде отстранено, премахнато, елиминирано със задна дата. Това е все едно на един построен небостъргач постепенно да се изземват най-долните тухли, като в същото време небостъргачът остава непоклатим.

Във физиката, по-точно механиката, Времето е обратимо. Например движението на махалото на часовник - то извършва еднообразни възвратно-постъпателни движения. Това положение обаче не отговаря на реалността, защото независимо от привидното връщане на махалото в същата точка в пространството, това връщане не е връщане във Времето, а напротив - придвижване напред във Времето.

Не може лентата на "филма", наречен "Обективна реалност", да бъде върната обратно, по-точно - тя може да бъде върната, но това връщане по своята същност вече ще е нова съвкупност от събития, които ще се явят следствие от предхождащата - на пускането на филма по "нормален" начин. Връщането на филма не означава връщане на Времето, а продължаване на историята, макар по обратен ред - а това вече е нова история, с нови закони и нови следствия.

Втори закон за Времето:

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ДАДЕНО НЕСЛУЧИЛО СЕ СЪБИТИЕ.

Например: известно е, че 1+1=2. Това положение се смята за трайно, веднъж завинаги установено, логически безупречно. Не може обаче да се твърди, че в определен момент от бъдещето то няма да претърпи ревизия. Така както Евклидовата геометрия бе допълнена и обогатена от Неевклидовите (и превърната в техен частен случай), така и е принципно възможно в неопределено бъдеще да се докаже, че 1+1=3.

Друг пример: твърдението "утре слънцето ще изгрее", е относимо към бъдещо сигурно събитие. То е изградено върху увереността, че слънцето е изгрявало всяка сутрин в продължение на милиарди години. Обаче не може да се твърди със 100% сигурност, че утре това ще се случи. Защото може да настъпи неочакван вселенски катаклизъм, например рязка промяна на стойността на фундаментална природна константа, в резултат от което материалните тела за частици от секундата да се превърнат в лъчение.към началото

Виж още:1 / 10
Познание
2 / 10
Наука
3 / 10
Техно
4 / 10
Изкуство
5 / 10
Общество
6 / 10
Вяра
7 / 10
Бизнес
8 / 10
Жени
10 / 10
Филми
9 / 10
СайтовеСоциални мрежи
Напишете коментар


към началото
Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE


- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -