към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Цел


Публикувано на: 01.11.2016

image

източник...

Всеки поставя различни цели в живота си. Едни се стремят към власт, други - към богатство, трети - към приключения, четвърти - към творческа реализация, пети - към известност и слава, шести - просто към нормален живот без особени претенции...

Проблемът е, че колкото и да е силен стремежът към постигането на тези цели и удовлетворението след реализацията им, сме зависими от нещо, което може да не осъзнаем дори до заника на живота си. И след като той неумолимо почука на вратата, с цялата си острота блесва горчиво прозрение: независимо каква е била целта, която сме преследвали, в безкрая на времето, пространството, неизбежното небитие, постигнатото от нас се разстила като цигарен дим и не сме в състояние да го уловим и задържим, губи смисъл, разтапя се в нищото.

Аз също си поставях цели - за слава, богатство, власт, приключения, удоволствия - всичко, за което може да си мечтае амбицираният човек. Обаче за щастие (или нещастие) осъзнах, че постигането на всички тези цели се нуждае от някакво предварително, първоначално условие, което да гарантира тяхната значимост и непреходност в безкрая на времето.

Който желае постигнатите от него цели да се запазват вечни, непреходни, стойностни, би следвало той да ги доразвива и съобразява с изискванията на времето. Обаче как да се осъществи тази идея на практика, след като е азбучна истина - човешкото тяло е тленно, смъртно, следователно не отговаря на изискването?

Както вече вероятно се подразбра, основната цел на творчеството ми е БОРБАТА СЪС СМЪРТТА. Смъртта като отрицание на живота - най-голямата ценност, която познавам.към съдържанието


Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -