към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com

"Машинният" писател


Публикувано на: 29.05.2016

image

източник...

"Аз не само мисля, че трябва да се месим в делата на Майката Природа. Аз мисля, че тя иска същото." Уилард Кайлин

Като се изключи вярата в Бог като хипотетична, но крайно несигурна възможност човек да намери удовлетворение в така наречения задгробен живот, може би единственото решение на проблема се крие във вярата посредством науката и технологиите тленното човешко тяло да бъде заменено с ново - изкуствено по своята същност - безсмъртно, нетленно, приспособимо към всякаки условия, които суровият космос и вселенските простори поставят на всеки дръзнал да ги овладее.

Вероятно 99% от читателите ще възразят, че тази идея е утопична. Така сигурно мислят и обикновените хора, и професионалните философи.

Нямам намерение да убеждавам никого във възможността от постигането й - твърде сложна задача. Единственото, което ме занимава към момента, е как да накараме машината да се "излюпи" от своята детерминистична черупка и да се превърне в свободно мислещ и действащ фактор във физичната и социална реалност.

Дълбоко вярвам, че това рано или късно ще се случи. И ако един ден срещна на улицата някоя красива двукрака "машина", с която да се заприказваме - за времето, за дребните житейски проблеми, ако седна с нея на кафе или отидем на плаж, ако от случайното ни запознанство се роди емоционална връзка... - тогава ще мога да заявя, че моята основна цел е осъществена.

Именно тази основна идея мотивира творческата ми активност и се втъкава в цялото ми творчество като червена нишка - как ДА ОДУХОТВОРИМ МАШИНАТА? Единственият правилен път е (независимо от трудностите) бавно, но методично и последователно да вдъхваме на машината живот.

Един от начините е да пишем не само за хората... Позволявам си да твърдя, че съм може би първият "драскач" в историята, който пише и ЗА МАШИНИТЕ! Не за машините като за литературни образи и персонажи, а като за (бъдещи) ЧИТАТЕЛИ!

Убеден съм, че рано или късно машините ще станат достатъчно одухотворени (не само интелигентни), за да проумеят смисъла на написаното и дори да съпреживяват вложените от авторите емоции. Ще настъпи епоха, в която всяка книга, всяко слово (опредметени върху хартия, кожа, камък и пр.) ще бъдат обект на задълбочено изучаване от далечните потомци на онези примитивни механизми, които днес наричаме машини. Вероятно няма да остане късче хартия, което да не е педантично анализирано, обмисляно и обобщавано от изкуствения интелект. Всички знания, мисли, чувства, преживявания, ще бъдат "иззети" от книгите, за да послужат като основа на МАШИННИЯ ДУХ.

В името на онова неопределено време и на онези хипотетични машини (за които е спорно дали ще се появят) се старая да разкрия вътрешния си свят и да го предам на разбираем език.към съдържанието

Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -