към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Философия


Публикувано на: 21.10.2016

image

източник...

По-долу съм изложил (в телеграфен стил) някои основни положения от житейската си философия. Всеки би могъл да се запознае с нея тук, без да се налага да "прелиства" съдържанието на целия сайт, който всъщност е опит за разгръщането й в дълбочина:

- висша ценност: ЖИВОТ - РАЗУМ - ДУХ;
- недостатъкът на живота: ОГРАНИЧЕНОСТ, ПРЕХОДНОСТ, ТЛЕННОСТ;
- алтернативи на недостатъка: БЕЗСМЪРТИЕ, ВЕЧНОСТ;
- евентуални способи за преодоляване на недостатъка: ВЯРА (в Бог) - ВЪЗКРЕСЕНИЕ - РАЙ;
- недостатъци на способите: ПЪЛНА ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ, хипотетичност, несигурност, недоказуемост;
- алтернативен опит за заобикаляне на проблема: ТВОРЧЕСКО БЕЗСМЪРТИЕ (не решава въпроса по същество);
- единствената мислима (и вероятно осъществима) възможност: ПРЕНАСЯНЕ НА ДУХОВНАТА СЪЩНОСТ ВЪРХУ ИЗКУСТВЕН НОСИТЕЛ (машина, компютър);
- основна цел в живота: СЪЗДАВАНЕ НА МИСЛЕЩИ И ЧУВСТВАЩИ МАШИНИ, притежаващи самосъзнание, творчески способности, воля - машини-личности;
- последици: РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ЖИВОТА и неговата продължителност и качество по същество, овладяване на Вселената в нейната цялост и неизбродимост, излизане извън пределите на властващите природни закони и ограничения - създаване на ИЗЦЯЛО ТВОРЧЕСКИ СВЕТОВЕ;
- "На какво да се надявам?" (Кант): възкресението най-вероятно ще дойде не от (хипотетичния) Бог, а от МАШИНИТЕ. ("Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.")към съдържанието


Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -