към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com

История на проекта
humanoid robot bodyИдеята за изкуствено създание с пластмасово тяло, притежаващо самосъзнание и качествата на личност, се заражда през осемдесетте години на ХХ век, когато се усеща полъхът на новата - компютърната - ера.

От този период датират и опитите идеята да бъде формулирана подробно, в писмен вид. През следващото десетиление се появява на бял свят книгата КУКЛА, която представлява творческа визия на първоначалната идея под формата на научно-фантастично четиво.

Философското осмисляне идва с книгата ИДЕИ, в която формулата бива конкретизирана - ще настъпи момент, в който линиите на човешкия и машинния прогрес ще се пресекат. (Днес това явление бива наричано - от други автори - ТЕХНОЛОГИЧНА СИНГУЛАРНОСТ.)

Следват концептуални дизайнерски решения, целта на които е да се докаже възможността, съответно - невъзможността - на съвременните технологии да реализират подобна идея. Изпробвани са няколко варианта - механична ръка (с вградени електродвигатели):

humanoid robot hand

твърдотелна модулна конструкция (по схемата "човекоподобен робот" - вж. MA-UNA), разработена както виртуален 3D модел,

ma-una hardware

така и реален - в мащаб 1:1.

Отделно от това е разработена смесена конструкция - с твърд скелет и "меки", пневматични мускули:

като теглото на цялата конструкция (включително с вградения акумулатор) не надвишава 20 кг.

Работи се и върху софтуерната обезпеченост на устройствата - операционна система, създадена с цел собственото си развитие и усъвършенстване (вж. MA-UNI).

ma-uni software

Понастоящем усилията са съсредоточени върху популяризирането на основната идея: сценарии за филми - документални, игрални и с рекламна насоченост, в които основните "действащи лица" са машините, притежаващи самосъзнание, машините-личности. (Виж "Предмет на дейност").към съдържанието


Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -